Müügi- ja tagastustingimused

Müügitingimuste kehtivus

1. Müügitingimused kehtivad TSAUKAKAO.EU veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja ROHELINE UBA OÜ. (edaspidi Veebipood tsaukakao.eu) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.

2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad tsaukakao.ee veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.

3. Veebipood tsaukakao.eu jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel tsaukakao.eu.

Makseviisid ja hinnad

1. Hinnad on toodud eurodes, kõik Veebipoes toodud hinnad sisaldavad käibemaksu 22%.

2. Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (7 päeva pärast tellimuse vormistamist). Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Tarbija ja tsaukakao.eu vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.

3. Veebipood tsaukakao.eu jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel tsaukakao.eu.

4. Maksevaluuta on euro, makseviisidena on kasutusel Eestis kehtivad pangalingid ning kaardimakse.

Kauba valimine ja tellimine

1. Toodete väljavalimist on mugav alustada vasakul asuvast tootemenüüst. Kui olete vajaliku kauba välja valinud, märkige koguse lahtris mitu toodet Te osta soovite ning lisage kaup ostukorvi. Ostukorvi sisust saab igal hetkel ülevaate klikkides ostukorvi ikoonile kodulehekülje paremal üleval servas.

2. Kui kõik soovitud kaubad on ostukorvi lisatud, kontrollige üle valitud tooted, kogused ja hind, seejärel vormistage tellimus. Kõik klientide isikuandmed on konfidentsiaalsed, neid ei avaldata kolmandatele isikutele.

 Müügilepingu jõustumine

1. Kauba müügilepinguga kohustub Veebipood tsaukakao.eu andma Tarbijale üle tellitud Kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale, Tarbija aga kohustub veebipood tsaukakao.eu-le tasuma Kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.

2. Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 7 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.

3. Müügileping jõustub pärast Tarbija tehtud makse laekumist Veebipoe pangakontole.

Kauba kättetoimetamine

Kauba kättesaamiseks on järgmised võimalused:

1. Omniva pakiautomaadid üle Eesti. Hind 3,50 €. Valides Omniva teenuse, valige rippmenüüst ka pakiautomaat, kuhu pakki soovite saada.

2. DPD pakiautomaadid üle Eesti. Hind 2,90 €. Valides DPD teenuse, valige rippmenüüst ka pakiautomaat, kuhu pakki soovite saada.

3. Tulen ise järele: võimalus saada tellimus kätte Harjumaal, Kosel, kas meie tootmisest Kehra mnt.6 või Kristallipesa poest, Pikk tn. 15. Eelnevalt leppida kokku telefonil 56953915

Tellimused, mille maksumus ületab 40 € toimetame kohale tasuta.

Reeglina postitame tellimuse 3 tööpäeva jooksul alates ostu sooritamisest.  Ülaltoodud kauba kohaletoimetamise hinnad ja tingimused kehtivad ainult Eesti Vabariigi piires.

Veebipood tsaukakao.eu ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Veebipood tsaukakao.eu ei saanud mõjutada ega ette näha

Tellimuse muutmine ja tellimusest taganemine

Kui olete juba tellimuse esitanud, kuid soovite seda muuta, saatke esimesel võimalusel e-kiri aadressile tsau.kakao@gmail.com. Kirjas märkige ka oma tellimuse number, mida muuta soovite.

Kui soovite tellimusest loobuda, kuid olete selle eest juba pangalingi kaudu tasunud, siis saatke koheselt teade loobumissoovi kohta koos pangakonto numbriga, kuhu kanda kauba eest tagastatav summa.

Kauba tagastamine

Kui Tarbija ei ole saadud kaubaga rahul, on õigus tellimusest 14 päeva jooksul alates tellitud kauba kättesaamisest taganeda ning kaup kasutamata kujul, rikkumata pakendis ning oma kulul tagastada.

Selleks peab Tarbija esitama kauba tagastamise avalduse meiliaadressile tsau.kakao@gmail.com või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.

Seejärel tagastatakse Tarbijale kauba eest tasutud summa v.a transpordikulud.

Vääramatu jõud

Veebipood tsaukakao.eu ei vastuta Tarbijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Veebipood tsaukakao.eu ei saanud mõjutada või ette näha. 

Isikuandmete töötlemine
1. Tarbija annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.

2. Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.

3. Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui Tarbija on selle jaoks andnud eraldi nõusoleku.

4. Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Veebipoel ligipääs.

Pretensioonide esitamise kord
1.Veebipood tsaukakao.eu vastutab Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad 2 kuu jooksul, alates kauba üleandmisest Tarbijale.

2. Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt 2 kuu jooksul Veebipood tsaukakao.eu poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.

3. Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamise.

4. Puudusega kauba asendamise lepivad Veebipood tsaukakao.eu ja Tarbija omavahel kokku. Asendamise kulud katab Veebipood tsaukakao.eu.

5. Veebipood tsaukakao.eu ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.

6. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel edastage e-postiaadressile tsau.kakao@gmail.com pretensioon, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.

7. Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.

8. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

9. Tarbijal on õigus nõuda Veebipoelt tsaukakao.eu ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui Veebipoel tsaukakao.eu-l ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, Veebipood tsaukakao.eu ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

Tarbija õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole

1. Kui Veebipood on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Veebipoe pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse.